COSMOS​ ​PLACE​ ​vidaus​ ​tvarkos​ ​taisyklės
1.​ ​BENDROSIOS​ ​NUOSTATOS
1.1. „ COSMOS PLACE“ vaikų laisvalaikio ir edukacijos centras (toliau – vaikų laisvalaikio ir edukacijos centras) – tai laisvalaikio ir edukacijos kompleksas, esantis antrame prekybos centro​ ​„Parkas​ ​Outlet“,​ ​Laisvalaikio​ ​Terasos​ ​2​ ​aukšte,​ ​Lakūnų​ ​g.​ ​24,​ ​Vilnius.
1.2. Pramogų parko operatorius (toliau – operatorius) – UAB „KOSMINIAI BURBULAI“ (reg. adresas Sėlių g. 33-1, Vilnius, Lietuva, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, Juridinio​ ​asmens​ ​kodas​ ​304216977,​ ​registro​ ​tvarkytojas​ ​VĮ​ ​Registrų​ ​centras,Vilniaus​ ​fil.) ir MB „DORI NORI“ (reg. adresas Sėlių g. 33-1, Vilnius, Lietuva, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, Juridinio​ ​asmens​ ​kodas​ ​305437124,​ ​registro​ ​tvarkytojas​ ​VĮ​ ​Registrų​ ​centras,Vilniaus​ ​fil.) . 1.3. Lankytojas – kiekvienas vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris operatoriaus nustatyta tvarka gavo leidimą ar kitais operatoriaus nustatytais, nedraudžiamais būdais pateko į vaikų laisvalaikio ir edukacijos centrą.
1.4. Šios taisyklės nustato vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus lankytojams, operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą​ ​nuotaiką​ ​ir​ ​išvengti​ ​nemalonių​ ​nesusipratimų,​ ​traumų​ ​ar​ ​kitų​ ​praradimų.
1.5. Šios taisyklės yra taikomos visiems lankytojams. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose​ ​taisyklėse​ ​nustatytų​ ​reikalavimų.
1.6. Teis​ę naudotis vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro erdvėse teikiamomis paslaugomis lankytojas įgyja tik registruotas, gavęs leidimą ar kitais operatoriaus nustatytais būdais patekęs​ ​į​ ​pramogų​ ​erdvę.​ ​Registracijos​ ​ar​ ​kitas​ ​su​ ​tuo​ ​susijusias​ ​sąlygas​ ​nustato​ ​šios​ ​taisyklės. 1.7. Kiekvienas lankytojas​, užsiregistravęs ir/arba patekęs į vaikų laisvalaikio ir edukacijos centrą patvirtina, kad yra susipažinęs su vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro vidaus taisyklėmis​ ​ir​ ​įsipareigoja​ ​jų​ ​besąlygiškai​ ​laikytis.
1.8.​ ​Teisė​ ​naudotis​ ​vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centro​ ​teikiamomis​ ​paslaugomis.
1.8.1. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, taip pat šių taisyklių 1.7 punkto sąlygas, teisę naudotis vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro teikiamomis paslaugomis turi visų​ ​amžiaus​ ​kategorijų​ ​asmenys,​ ​išskyrus​ ​žaidimo​ ​aikštelės​ ​antrą​ ​aukštą.
1.8.2. Teisę naudotis vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro teikiamomis paslaugomis, kurioms yra būtinas rašytinis sutikimas turi visų amžiaus kategorijų asmenys, patvirtinę savo parašu, kad susipažino su šiomis taisyklėmis. Jeigu lankytojas yra nepilnametis, su šiomis taisyklėmis yra supažindinami jo tėvai/globėjai ar lydintis pilnametis asmuo, kurie pasirašydami šias taisykles, įsipareigoja su jomis supažindinti jų globojamus nepilnamečius asmenis​ ​ir​ ​įsipareigoja​ ​užtikrinti,​ ​kad​ ​nepilnamečiai​ ​asmenys​ ​jų​ ​laikytųsi.
1.8.3. Lankytojai, kurie yra jaunesni, nei 18 metų amžiaus, ir pramogų parke lankosi vieni, t.y.​ ​be​ ​juos​ ​lydinčių​ ​pilnamečių​ ​asmenų​ ​privalo:
1.8.3.1. Kiekvieną kartą atėję į vaikų laisvalaikio ir edukacijos centrą ir pageidaudami naudotis laisvalaikio ir edukacijos erdve, kuriais naudojantis būtinas tėvų/ globėjų sutikimas pateikti vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro personalui vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų ar globėjų. Jeigu sutikime nėra aiškiai nurodyta kitaip (tėvai ar globėjai sutikime nėra nurodę sutikimo galiojimo termino), šis

sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre, t. y. kiekvieną kartą atėjus į vaikų laisvalaikio ir edukacijos centrą turi būti pateiktas naujas tėvų ar globėjų sutikimas. Sutikimo formą galima rasti pramogų parke arba internete šiuo​ ​adresu​ ​www.cosmos.place

1.8.3.2. Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centras neprisiima atsakomybės už be priežiūros paliktus​ ​asmenis​ ​iki​ ​18​ ​metų.
1.8.4. Lankytojai, kurie yra jaunesni nei 4 metai, vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro pramogų zonose turi teisę lankytis tik kartu su tėvais/globėjais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis,​ ​kurie​ ​tiesiogiai​ ​atsako​ ​už​ ​nepilnametį​ ​lankytoją.

1.8.5.​ ​Švenčių​ ​šventimas:
1.8.5.1. Pageidaudami švęsti gimtadienį ar kitą šventę, lankytojai šios šventės datą ir kitas detales​ ​privalo​ ​iš​ ​anksto​ ​​(5​ ​d.d)​ ​​​​suderinti​ ​su​ ​operatoriaus​ ​atstovais.
1.8.5.2. Šventės yra švenčiamos specialiai švenčių šventimui skirtose vaikų laisvalaikio ir edukacijos​ ​centre​ ​​​patalpose​ ​arba​ ​kitose​ ​suderintose​ ​pramogų​ ​parko​ ​zonose.
1.8.5.3. Už švenčių šventimą vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre nurodyta tvarka privalo būti sumokėti vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro kainininke nustatyti mokesčiai (kainininkas ​yra pateikiamas vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro kasoje, bei internetiniame puslapyje www.cosmos.place. Į švenčių šventimo kainą gali būti įskaičiuota namuko nuomos bei​ ​naudojimosi​ ​bendra​ ​žaidimų​ ​erdve​ ​kaina.
1.8.5.3.1. Jei į šventę atvyksta didesnis nei su operatoriumi suderintas vaikų skaičius, imamas nustatytas papildomas mokestis už kiekvieną vaiką. Informaciją apie nustatytą mokesčio sumą​ ​suteiks​ ​centro​ ​administratorius.
1.8.5.3.2. Už švenčių šventimą negalima atsiskaityti prekybos centro ar kitais kuponais, išskyrus​ ​atvejus​ ​kai​ ​kupono​ ​galiojimo​ ​sąlygos​ ​nurodo​ ​kitaip.
1.8.5.4. Lankytojai naudodamiesi interaktyvia žaidimų erdve švenčių šventimo vaikų laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centre​ ​metu​ ​privalo​ ​laikytis​ ​šių​ ​taisyklių​ ​reikalavimų.
1.8.5.5. Švęsdami šventes lankytojai neturi teisės įsinešti į pramogų parko teritoriją maisto ir/ar gėrimų, išskyrus kūdikių maistą ir gėrimus. Lankytojui pageidaujant maisto ir/ar gėrimų jie​ ​yra​ ​užsakomi​ ​iš​ ​operatoriaus​ ​siūlomo​ ​meniu.
1.8.6.​ ​Vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centro​ ​teikiamomis​ ​paslaugomis​ ​neturi​ ​teisės​ ​naudotis:

1.8.6.1. Asmenys apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų, taip pat tie asmenys, kurie pažeidinėja viešąją tvarką, kelią grėsmę savo ir kitų žmonių saugumui ir​ ​sveikatai.
1.8.6.2. Asmenys turintys sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų jų ar trečiųjų asmenų sveikatai,​ ​gyvybei​ ​ar​ ​turtui.

1.8.7.  Šventės erdvė rezervuojama pervedus 100% erdvės nuomos mokestį, neatvykus avansas negrąžinamas.

1.8.8. Norint pakeisti šventės namelį, atlikus avansą, pinigų skirtumas nėra grąžinamas, juos galima panaudoti baro gėrimams. 

1.8.9. Šventės datą galime perkelti į kitą laisvą laiką pranešus 3 darbo dienos iki numatytos šventės datos

1.9.​ ​Paslaugų​ ​kaina​ ​ir​ ​lankytojų​ ​registracija.
1.9.1. Paslaugų vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre kainas nustato operatorius. Paslaugų kainos​ ​​​ir​ ​sąlygos​ ​pateikiamos​ ​vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centre​ ​ir​ ​interneto​ ​puslapyje​​ ​. 1.9.2. Lankytojai atlikti registraciją, kuri suteikia teisę naudotis vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro paslaugomis, gali atlikti vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre esančioje kasoje.

page2image3798352

1.9.3. Prieš atlikdami registraciją ir/ar prieš pradėdami naudotis vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre teikiamomis paslaugomis, lankytojai privalo patvirtinti geranorišką bendradarbiavimą ir savo įsipareigojimą laikytis šių taisyklių, taip pat įvykdyti ar pasirašyti kitus operatoriaus nurodytus dokumentus, susijusius su paslaugomis centre – tik tuomet jiems yra​ ​suteikiama​ ​paslauga.

1.9.4.​ ​Registracija​ ​gali​ ​būti​ ​laikinai​ ​nevykdoma,​ ​paslaugos​ ​neteikiamos:
1.9.5.​ ​dėl​ ​techninių​ ​kliūčių;
1.9.6.​ ​kitais​ ​atvejais.
1.9.7. Tuo atveju, jei tam tikroms paslaugoms yra taikoma nuolaida, lankytojų, norinčių įsigyti paslaugas su nuolaida, operatorius turi teisę paprašyti pateikti jų amžių patvirtinantį asmens​ ​dokumentą​ ​ar​ ​kitą​ ​lankytojo​ ​statusą​ ​patvirtinantį​ ​dokumentą.

1.9.8. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus ar kitų aplinkybių (tėvų/globėjų sutikimo turėjimas) pramogų parko kasininkas ar kitas darbuotojas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti​ ​asmens​ ​tapatybės​ ​dokumentą​ ​(pasą,​ ​moksleivio/studento​ ​pažymėjimą​ ​ar​ ​pan.).
1.9.9 Lankytojas privalo pats sekti ir kontroliuoti laiką praleistą vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre. Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre yra mokama už laiką, lankytojas už papildomai praleistą laiką automatiškai priskaičiuojama papildoma suma, remiantis vaikų laisvalaikio ir ​edukacijos centro kainininke nustatytomis kainomis už papildomai praleistą laiką.​ ​Šią​ ​sumą​ ​apsilankymo​ ​pabaigoje​ ​lankytojas​ ​privalo​ ​apmokėti​ ​kasoje.

1.9.10. Lankytojas negali išeiti už vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro zonos ribų tol, kol jo apsilankymo registraciją nebus nutraukta bei apmokėta vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro​ ​kasoje.
1.9.11. Šių taisyklių 1.9.10 punkto nuostatos netaikomos, jei lankytojas priverstas išeiti iš vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centro​ ​per​ ​specialų​ ​išėjimą​ ​(pvz.,​ ​įvykus​ ​evakuacijai).

1.9.12. Partnerių bei kitais dovanų kuponais ar dovanų čekiais galima atsiskaityti tik už laisvalaikio​ ​erdvę,​ ​švenčių​ ​šventimo​ ​paslaugas,​ ​išskyrus​ ​maistą​ ​ir​ ​gėrimus.
1.9.13. Jei lankytojas nesumoka už pramogų parke praleistą laiką ir / ar suteiktas paslaugas, pinigai​ ​iš​ ​jo​ ​išieškomi​ ​Lietuvos​ ​Respublikos​ ​įstatymų​ ​nustatyta​ ​tvarka.

1.9.14. Jei lankytojams iškyla neaiškumų dėl registracijos tvarkos, jie turėtų kreiptis į bet kurį pramogų​ ​parke​ ​dirbantį​ ​kasininką​ ​arba​ ​pamainos​ ​administratorių.
1.10.​ ​Kita​ ​bendra​ ​informacija
1.10.1.​ ​Saugumo​ ​sumetimais​ ​parke​ ​įrengta​ ​lankytojų​ ​filmavimo​ ​sistema.

1.10.2. ​Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centras neprisiima atsakomybės už pamestą ar kitaip prarastą​ ​materialinį​ ​turtą.
1.10.3. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojams privaloma nedelsiant ​kreiptis į bet kurį vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro administracijos darbuotoją arba tuo metu ​dirbantį prižiūrėtoją.

1.10.4. Lankytojų vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre pamesti ir vėliau kitų lankytojų ar pramogų parko darbuotojų surasti ir operatoriui perduoti daiktai, operatoriaus nuožiūra saugomi vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre, arba perduodami policijai LR teisės aktų nustatyta​ ​tvarka.

1.10.5. Laikantis higienos reikalavimų, visų į vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro zonas įeinančių​ ​lankytojų​ ​prašoma​ ​atrodyti​ ​tvarkingai.
1.10.6. Lankytojai privalo palikti vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre esančias pramogų zonas​ ​likus​ ​ne​ ​mažiau​ ​kaip​ ​10​ ​minučių​ ​iki​ ​centro​ ​darbo​ ​laiko​ ​pabaigos.

1.11.7. Lankytojai privalo nedelsdami palikti vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro zonas ar vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centrą,​ ​jeigu​ ​to​ ​reikalauja​ ​pramogų​ ​parko​ ​darbuotojai.
2.​ ​LANKYTOJŲ​ ​TEISĖS​ ​IR​ ​PAREIGOS
2.1.​ ​Lankytojas​ ​turi​ ​teisę:

2.1.1. Reikalauti, kad atsakingas vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lankytojui pradedant naudotis vaikų laisvalaikio ir edukacijos​ ​centro​ ​teikiamomis​ ​paslaugomis.
2.1.2. Naudotis pramogų parko paslaugomis užsiregristravus vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro kasoje kitais operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis pramogų parke teikiamomis​ ​paslaugomis.

2.2.​ ​Lankytojas​ ​įsipareigoja:
2.2.1. Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų. Elgtis protingai, apdariai ir saugiai, kad jo veikimu ar neveikimu, jam pramogų vaikų laisvalaikio ir edukacijos​ ​centrui​ ​ar​ ​tretiesiems​ ​asmenims​ ​nebūtų​ ​padaryta​ ​žala.
2.2.2. Vykdyti operatoriaus atstovų nurodymus dėl saugos ir kitų reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi​ ​vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centre.
2.2.3. Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre esančiais atrakcionais ir žaidimais naudotis tik griežtai laikantis jų naudojimo instrukcijų ir/ar operatoriaus atstovų nurodymų. Erdvėje esančiomis pramogomis naudotis pagal jų paskirtį ir rūpintis savo ir asmenų už kuriuos jis atsakingas sveikatos ir turto apsauga, taip pat, užtikrinti, kad jo ar asmenų už kuriuos jis atsakingas,​ ​naudojami​ ​atrakcionai​ ​atitiktų​ ​jų​ ​fizines​ ​galimybes​ ​ir​ ​sveikatos​ ​būklę.
2.2.4. Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro teritorijoje nešiukšlinti, kitaip jos neteršti, neniokoti turto ar neatlikti, kitų neteisėtų ar gerai moralei bei viešajai tvarkai prieštaraujančių veiksmų.
2.2.5. Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre maisto produktus bei gėrimus vartoti tik nurodytose vietose, t.y. gimtadienių erdvėse (nameliuose bei edukaciniame kambaryje) ar baro​ ​erdvėje.
3.​ ​OPERATORIAUS​ ​TEISĖS​ ​IR​ ​PAREIGOS
3.1.​ ​Operatorius​ ​turi​ ​teisę:
3.1.1. į vaikų laisvalaikio ir edukacijos centras neįleisti ar iš pramogų parko pašalinti asmenis, kurių elgesys gali sutrikdyti pramogų parko tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms, taip pat tiems asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio,​ ​narkotinių,​ ​psichotropinių​ ​ar​ ​kitų​ ​medžiagų.
3.1.2. į vaikų laisvalaikio ir edukacijos centras asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių​ ​taisyklių.​ ​Taip​ ​pat​ ​pašalinti​ ​asmenis,​ ​kurie​ ​šių​ ​taisyklių​ ​nesilaiko.

3.1.3. bet kuriuo metu pakeisti vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre teikiamų paslaugų sąrašą​ ​ir​ ​/​ ​ar​ ​jų​ ​įkainius​ ​be​ ​išankstinio​ ​įspėjimo.
3.1.4. Pašalinti iš vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro lankytojus, kurie, pažeidžia pramogų parko taisykles ar vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju​ ​pinigai​ ​lankytojams​ ​negrąžinami.

3.2.​ ​Operatorius​ ​įsipareigoja:
3.2.1. laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti lankytojams​ ​paslaugas​ ​vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centre.
3.2.2. Suteikti lankytojams visą jų pageidaujamą ir operatoriaus turimą informaciją, susijusią su​ ​vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centru​ ​ir​ ​taisyklėmis.
3.2.3.​ ​Užtikrinti​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​erdvių​ ​​​priežiūrą.
4.​ ​REKOMENDACIJOS​ ​LANKYTOJAMS
4.1.​ ​Vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centre​ ​​​planuojantys​ ​pramogauti​ ​lankytojai​ ​įsitikinti,​ ​kad jų ir asmenų už kuriuos jie atsakingi (nepilnamečių asmenų) sveikatos būklė leidžia naudotis vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centre​ ​teikiamomis​ ​paslaugomis.
4.2.​ ​Atsižvelgiant​ ​į​ ​vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centre​ ​esančių​ ​pramogų​ ​įvairovę,​ ​taip​ ​pat
į konkrečių lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos lankytojams gali būti nerekomenduojamos.
4.3. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į vaikų laisvalaikio ir edukacijos centrą nesinešti​ ​brangių​ ​ir​ ​vertingų​ ​daiktų​ ​(papuošalų,​ ​grandinėlių,​ ​žiedų,​ ​laikrodžių,​ ​mobilių telefonų​ ​ir​ ​pan.),​ ​kurie​ ​gali​ ​sugesti​ ​arba​ ​būti​ ​pamesti.
4.4. Lankytojams primygtinai nerekomenduojama naudotis vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.
5.​ ​ATSAKOMYBĖ
5.1. Lankytojas, padaręs žalą vaikų laisvalaikio ir edukacijos centrui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai, globėjai ar lydintys​ ​pilnamečiai​ ​asmenys.
5.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių supažindinimą su vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro taisyklėmis​ ​ir​ ​už​ ​šių​ ​taisyklių​ ​laikymąsi.
5.3. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos,​ ​vėliau​ ​pateikti​ ​nusiskundimai​ ​nenagrinėjami.
5.4.​ ​Lankytojui​ ​vaikų​ ​laisvalaikio​ ​ir​ ​edukacijos​ ​centre​ ​patyrus​ ​turtinę​ ​ir​ ​/​ ​ar​ ​neturtinę​ ​žalą​ ​dėl operatoriaus​ ​kaltės,​ ​operatorius​ ​atsako​ ​LR​ ​įstatymų​ ​nustatyta​ ​tvarka.
5.5. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo vaikų laisvalaikio ir edukacijos centre patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse​ ​įtvirtintų​ ​reikalavimų​ ​ir​ ​/​ ​ar​ ​rekomendacijų.