UAB „Kosminiai Burbulai“ir MB „DORI NORI“  PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Kosminiai Burbulai“  ir MB „Dori nori“ (duomenų valdytojas) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamasi šios Privatumo politikos (toliau – Politika) nuostatų. Politika galioja ir yra taikoma vaikų edukacinio pramogų centro „COSMOS Place“ (toliau – Edukacinis pramogų centras) klientams, kitiems suinteresuotiems asmenims, interneto svetainės www.cosmos.place lankytojams. Politikoje pateikiama informacija apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslai, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, asmens duomenų saugojimo laikotarpiai, ir kita informacija, kurią reikalauja pateikti galiojantys teisės aktai.

Ši privatumo politika netaikoma internetiniame puslapyje www.cosmos.place pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis. Taip pat rekomenduojame pasidomėti Edukacinio pramogų centro prekes ir paslaugas siūlančių asmenų privatumo politikomis.

Mes galime pasitelkti kitus asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis šioje privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos mums norėdami apsilankyti Edukaciniame pramogų centre , lankotės mūsų internetiniame puslapyje, susisiekiate su mumis.

Kokius fizinio asmens duomenis tvarkome ir kokiu tikslu tai darome.

Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame šiais žemiau išvardytais tikslais ir teisiniais pagrindais:

 1. Apsilankymas Edukaciniame pramogų centre.
Pateikiami asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų valdytojas
Vardas, pavardė, telefono numeris,vaiko vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, miestas. Jūsų sutikimo pagrindu. UAB „Kosminiai Burbulai“, įmonės kodas 304182664, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, mob. tel. Nr.: 8 616 82888, el. p. adresas: [email protected]

Norėdami apsilankyti Edukaciniame pramogų centre , turite užpildyti SUTIKIMĄ, jame pateikiant savo ir vaiko asmens duomenis ir sutinkant laikytis Edukacinio pramogų centro taisyklių. Jeigu sutikime nenurodysite savo vardo, pavardės, telefono numerio, vaiko vardo, pavardės, gimimo datos, mes nesuteiksime Jums galimybės naudotis centro teikiamomis paslaugomis.

Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, vaiko vardas, pavardė, gimimo data yra renkami ir tvarkomi lankymosi Edukaciniame pramogų centre tikslu. Esant Jūsų sutikimui elektroninio pašto adreso ir telefono numerio duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais.

Norint naudotis centro paslaugomis elektroninio pašto adreso pateikti neprivalote, tačiau Jums sutikus ir pateikus šiuos duomenis, juos naudojame, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, praneštume el. paštu apie Privatumo politikos, taisyklių pokyčius, susisiektume radus Jūsų pamestus daiktus ar pan.

Duomenys apie vaiko gimimo datą mums reikalingi vaiko amžiui nustatyti. Edukacinio pramogų centro paslaugos yra skirtos vaikams nuo 1 iki 13 m. amžiaus.

Informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, Jums sutikus renkame statistiniais tikslais. Ši informacija mums padeda pažinti rinką ir pateikti Jums geriausius Mūsų paslaugų pasiūlymus.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

 1. „COSMOS Place“ gimtadienio šventės užsakymo forma.
Pateikiami asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinispagrindas Duomenų valdytojas
Vardas, pavardė, telefono numeris,elektroninio pašto adresas, vaiko vardas, amžius. Sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas. MB „Dori nori“, įmonės kodas 305437124, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, mob. tel. Nr.: 8 616 82888, el. p. adresas: [email protected]
Miestas Jūsų sutikimo pagrindu.

Norėdami užsisakyti gimtadienio šventę Edukaciniame pramogų centre, turite užpildyti gimtadienio užsakymo formą (toliau – Forma). Tam, kad galėtume suteikti Jums paslaugas, įvykdyti Jūsų užsakymą, formoje turite nurodyti savo ir vaiko asmens duomenis bei patvirtinti formoje pateiktą informaciją. Jeigu nepateiksite asmens duomenų, užsakyti gimtadienio šventės negalėsite.

Siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakytą gimtadienio šventę, Jūs turite pateikti telefono numerio ir elektroninio pašto duomenis. Šiuos duomenis naudojame, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, praneštume informaciją, susijusią su Jūsų užsakymo vykdymu.

Informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, Jums sutikus renkame statistiniais tikslais. Ši informacija mums padeda pažinti rinką ir pateikti Jums geriausius Mūsų paslaugų pasiūlymus.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

 1. Sutartis dėl vaiko dalyvavimo stovykloje.
Pateikiami asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinispagrindas Duomenų valdytojas
Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, vaiko vardas, pavardė, gimimo data. Sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas. UAB „Kosminiai Burbulai“, įmonės kodas 304182664, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, mob. tel. Nr.: 8 616 82888, el. p. adresas: [email protected]
Vaiko duomenys apie sveikatą (sveikatos pažymėjimas). Sutikimo pagrindu.

Norėdami naudotis mūsų teikiamomis vaiko dalyvavimo stovykloje paslaugomis, Jūs turite sudaryti su mumis sutartį. Sutarties dėl vaiko dalyvavimo stovykloje sudarymui ir jos vykdymui Jūs turite pateikti savo ir vaiko asmens duomenis. Vaiko duomenis apie jo sveikatos būklę renkame siekdami apsaugoti vaiko gyvybinius interesus, įskaitant jo sveikatą ir gyvybę.

Nepateikus sutarties sudarymui ir vykdymui reikalingų asmens duomenų, sutarties su Jumis sudaryti negalėsime ir vaiko dalyvavimo stovykloje paslaugų Jums nesuteiksime.

Siekiant tinkamai įvykdyti savo paslaugas mums yra reikalingi Jūsų telefono numerio ir elektroninio pašto duomenys. Šiuos duomenis naudojame, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, praneštume informaciją, susijusią su Jūsų sutarties vykdymu.

Vaikas gali dalyvauti stovykloje, jei jo amžius yra 5-10 metų. Siekiant nustatyti ar vaikas gali dalyvauti stovykloje, Jūs turite sutartyje nurodyti vaiko amžių. Nenurodžius šių duomenų sutarties su mumis sudaryti negalėsite.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

 1. Tiesioginė rinkodara.
Pateikiami asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų valdytojas
Elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Tvarkome asmens duomenis,remdamiesi Jūsų sutikimu.

UAB „Kosminiai Burbulai“, įmonės kodas 304182664, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, mob. tel. Nr.: 8 616 82888, el. p. adresas: [email protected] 
MB „Dori nori“, įmonės kodas 305437124, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, mob. tel. Nr.: 8 616 82888, el. p. adresas: [email protected] 

 

Siųsti Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją. Sutikimą galite išreikšti SUTIKIMO formoje pažymint sutikimo langelį varnele. Pažymėdami šį langelį sutinkate, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, langelio nepažymėjus, Jūsų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais netvarkysime. Taip pat sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus galite išreikšti mūsų interneto svetainėje, įvesdami savo elektroninio pašto adresą nurodytame langelyje.

Jūs galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudęs mūsų naujienlaiškyje esančią nuorodą „Atsisakyti gauti naujienlaiškius“, arba į gautą pranešimą trumpąja žinute, atsakęs STOP. Sutikimą tvarkytiasmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu fizinis asmuo taip pat gali atšaukti kreipdamasis į Edukacinį pramogų centrą, adresu  Lakūnų g. 24, Vilnius, arba elektroninio pašto adresu [email protected] Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais bus nedelsiant sustabdytas.

Ši Politika netaikoma Mūsų naujienlaiškiuose rodomiems kitiems asmenims bei jų pateikiamoms nuorodoms į jų tinklalapius, rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklalapių ir naujienlaiškiuose matomų kitų asmenų privatumo politikomis artaisyklėmis.

 1. Vaizdo stebėjimas.

Patalpų vaizdo stebėjimas.

Tvarkome Jūsų asmens duomenis prevencijos nuo teisės pažeidimų, teisės pažeidimų išaiškinimo, pažeidėjų identifikavimo tikslu. Siekiame apsaugoti klientų, darbuotojų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsaugoti klientų, mūsų darbuotojų, kito fizinio asmens ir mūsų privačią nuosavybę bei turtą (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. d p. ir f p.).

Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenysbūtų tvarkomi. Tokiu atveju mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus jei įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Jūs nesate įpareigoti pateikti asmens duomenis ir mes nesiekiame nustatyti jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina, siekiant aukščiau numatytų tikslų. Tačiau dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio, mes negalime garantuoti, kad galėsite atlikti savo užduotis ar gauti mūsų paslaugas, nepatekdami į vaizdo kamerų stebėjimo lauką. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą esate informuojami matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.

Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, padaryti prekybos centre vykusių viešų renginių metu.

Pateikiami asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų valdytojas
Asmens atvaizdo duomenys. Tvarkome duomenis siekdami apsaugoti gyvybinius Jūsų interesus bei siekdami Jūsų bei mūsų teisėtų interesų. UAB „Kosminiai Burbulai“, įmonės kodas 304182664, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, mob. tel. Nr.: 8 616 82888, el. p. adresas: [email protected]

 

Pateikiami asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų valdytojas
Vaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas skaitmeniniu formatu). Jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėti interesai, kurie yra: skleisti informaciją apie vaikų edukacinio pramogų centro „COSMOS Place“ veiklą. UAB „Kosminiai Burbulai“, įmonės kodas 304182664, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, mob. tel. Nr.: 8 616 82888, el. p. adresas: [email protected]

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami skleisti informaciją apie Edukacinį pramogų centrą ir jo veiklą.

Mūsų renginiai yra vieši ir atviri visiems, norintiems juose dalyvauti. Dalyvaudami renginiuose turėtumėte suprasti, kad Jūsų ir/ar vaiko atvaizdas bus nufotografuotas ar nufilmuotas ir gali būti panaudotas skelbiant informaciją apie mūsų įmonės veiklą. Norėdami išvengti bet kokios galimybės būti nufotografuoti ar nufilmuoti, galite nedalyvauti mūsų organizuojamuose viešuose renginiuose, konkursuose arba susisiekti su mumis su prašymu pašalinti Jūsų ir/ar vaiko atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos. Jūsų prašymą nedelsiant įvykdysime.

 1. Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie Jums suteiktas išmokas. Mes gauname Jūsų asmens duomenis, kai Jums išduodame konkurso prizą ar kitą dovaną ir jūs pasirašote perdavimo-priėmimo aktą.

Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos (vardas, pavardė, asmens kodas) mes negalėsime užtikrinti teisingo savo mokestinių įsipareigojimų vykdymo, todėl galime atsisakyti jums nemokamai išduoti prizą ar kitokią dovaną.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

 1. Slapukai.

Slapukai susideda iš mažų failų, įskaitant unikalius identifikatorius, kuriuos žiniatinklio serveriai siunčia interneto naršyklėms ir kurie vėliau gali būti siunčiami atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė pateikia užklausą iš serverio. Slapukai naudojami žiniatinklio serveriuose vartotojų identifikavimui ir stebėjimui, kai vartotojai naršo po skirtingus svetainės puslapius ir kai vartotojai grįžta į svetainę.

Slapukai gali būti „nuolatiniai“ slapukai arba „sesijos“ slapukai. Nuolatinį slapuką sudaro tekstinis failas, kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei, kurį saugo naršyklė ir kuris galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos (išskyrus atvejus, kai vartotojas jį ištrina iki galiojimo pabaigos datos). Sesijos slapukas pasibaigs naudotojo sesijos pabaigoje, kai naršyklė bus uždaryta. www.cosmos.place, svetainėje naudojami ir nuolatiniai, ir sesijos slapukai.

Slapukuose, kuriuos mes naudojame, nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.

Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, šioms reikmėms:

 • Atpažinti kompiuterį, kai lankotės mūsų svetainėje;
 • Stebėti naršymą ir įgalinti kai kurių funkcijų naudojimą mūsų svetainėje;
 • Tobulinti svetainės patogumą;
 • Išanalizuoti mūsų svetainės naudojimą;
Pateikiami asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų valdytojas
Vardas, pavardė, asmens kodas,adresas, telefono numeris. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pagrindu. UAB „Kosminiai Burbulai“, įmonės kodas 304182664, buveinės adresas Lakūnų g. 24, Vilnius, mob. tel. Nr.: 8 616 82888, el. p. adresas: [email protected]
 • Administruojant šią svetainę;
 • Suasmeninti svetainės naudojimą, įskaitant skelbimų taikymą.
 • Dauguma naršyklių leidžia blokuoti slapukus. Būdai blokuoti slapukus pagal jūsų naudojamą naršyklę:
 • „Internet Explorer“ galite atsisakyti visų slapukų, spustelėdami „Įrankiai“, „Interneto parinktys“, „Privatumas“ ir pasirinkę „Blokuoti visus slapukus“ naudodami slankiojančią parinktį;
 • „Firefox“ galite užblokuoti visus slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“ ir išvalydami langelį „Priimti slapukus iš svetainių“ laukelyje „Privatumas“.

Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudotidalimi šios svetainės funkcijų.

Naudojantis mūsų tinklalapiu, taip pat gali būti siunčiami ir trečiųjų šalių slapukai. Mes naudojame „Google Analytics“ įrankius, kad galėtume analizuoti šios svetainės naudojimą. „Google Analytics“ įrankiai sukuria statistinę ir kitą informaciją apie svetainės naudojimą slapukuose, kurie saugomi naudotojų kompiuteriuose. Informacija, susijusi su mūsų tinklalapiu, naudojama kurti ataskaitas apie svetainės naudojimą.

„AdWords“ pakartotinės rinkodaros tikslais mes naudojame slapukus. Šie slapukai yra „Google“ teikiamos pakartotinės rinkodaros ir elgsenos taikymo paslauga, jungianti svetainę su „AdWords“ reklamos tinklu. Atsisakyti slapukų stebėjimo galite čia: https://adssettings.google.com/authenticated.

Duomenų perdavimas.

Mes be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame jokiems nesusijusiems tretiesiems asmenims. Jūsų duomenis be atskiro Jūsų sutikimo Mes galime pateikti mokestinėms institucijoms, teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

Bendrovė taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino ar administravimo paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų. Šiuo atveju Mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas.

Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Bendrovei.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenis, pateiktus lankymosi Edukaciniame pramogų centre tikslu, saugome 5 metus nuo sutikimo galiojimo pabaigos. Asmens duomenis, pateiktus tiesioginei rinkodarai vykdyti, tvarkome 5 metus. Pasibaigus 5 metų terminui, fiziniam asmeniui išsiunčiame pranešimą su pasiūlymu atnaujinti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Fiziniam asmeniui sutikimo neatnaujinus, sustabdome naujienlaiškių ir pasiūlymų siuntimą bei sunaikiname saugotus fizinio asmens duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį).

Jūsų asmens duomenys Jūsų pateikti Mums dėl sutarties sudarymo bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos.

Jūsų atvaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas) iš viešų renginių ar konkursų bus saugomas 10 (dešimt) metų.

Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo metu pateikti Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo datos.

Asmens vaizdo duomenys saugomi 60 dienų.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminui Jūsų asmens duomenis sunaikiname.

Jūsų asmens duomenų apsauga.

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

Jūs turite šias teises:

 • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;
 • teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių
 • teisėtais interesais;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.
 • Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytaiskontaktais.
 • Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).
 • Privatumo politikos pakeitimai
 • Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 24 d.
 • Kontaktinė informacija
 • Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:
 • UAB „Kosminiai Burbulai“, įmonės kodas 304182664, buveinės adresas  Lakūnų g. 24, Vilnius, mob. tel. Nr.: 8 616 82888, el. p. adresas: [email protected]
 • Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys – [email protected], Tel.: 8 694 60666.